Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych.

Głównym celem projektu jest zbadanie właściwości kompozytów o mieszanym przewodnictwie protonowo-elektronowym. W szczególności, celem jest zbadanie wpływu składu chemicznego, wielkości ziarna krystalicznego i porowatości kompozytu na jego właściwości jako jednowarstwowego ogniwa paliwowego. Wyniki badań pozwolą na weryfikację i rozwinięcie modelu mechanizmu działania jednowarstwowych ogniw. W ramach projektu utworzone zostanie nowe stanowisko badawcze do obrazowania i pomiaru dyfuzji wodoru w materiałach przewodzących protonowo.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/N/ST5/02639 z dnia 2016-07-22
Okres realizacji:
2016-07-22 - 2019-07-21
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
99 998.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy