WPŁYW GLOBALNYCH SIECI PRODUKCJI NA ZATRUDNIENIE, PŁACE I ALOKACJĘ ZASOBÓW W WARUNKACH HETEROGENICZNOŚCI PRACOWNIKÓW, FIRM I ZADAŃ - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW GLOBALNYCH SIECI PRODUKCJI NA ZATRUDNIENIE, PŁACE I ALOKACJĘ ZASOBÓW W WARUNKACH HETEROGENICZNOŚCI PRACOWNIKÓW, FIRM I ZADAŃ

Projekt skupia się na analizie skutków globalnych sieci produkcji (ang.: global production networks GPN) na funkcjonowanie firm i pracowników. Koncepcja GPN jest powiązana z globalnymi łańcuchami wartości (ang. global value chains GVC). Głównym celem projektu jest ocena mikroekonomicznych konsekwencji GPN w zakresie zmian zatrudnienia, płac i alokacji zasobów. Ze względu na wielopłaszczyznowość poruszanych zagadnień i skomplikowaną naturę GPN, sformułowano 10 szczegółowych hipotez badawczych. Hipotezy badawcze weryfikowane będą przy użyciu danych mikroekonomicznych na poziomie indywidualnych pracowników: EU-SILC, SES i LIS oraz firm: baza Amadeus. Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, przede wszystkim poprzez: wkład w teorie ekonomii, poszerzenie stany wiedzy dotyczącej skutków GPN na rynki pracy, oryginalny wkład w badania nad procesami integracji produkcji, poszerzenie stanu wiedzy na temat skutków postępującej integracji rynków w odniesieniu do różnych grup pracowników, dostarczenie argumentów ilościowych do dyskusji nad społecznymi implikacjami integracji rynków. Wymierne efekty końcowe projektu przewidują powstanie artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w znaczących czasopismach zagranicznych o jak najwyższym współczynniku impact factor, zorganizowanie warsztatów: Training School on Micro Data for Early Stage Researchers oraz konferencji: Workers and Firms in Global Production Networks – Policy Implications.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/B/HS4/02884 z dnia 2016-07-11
Okres realizacji:
2016-07-11 - 2022-07-10
Kierownik projektu:
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
442 225.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 70 razy