Wpływ metody otrzymywania oraz rodzaju bio-monomeru na przebieg syntezy i wybrane właściwości nowych termoplastycznych elastomerów poliuretanowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ metody otrzymywania oraz rodzaju bio-monomeru na przebieg syntezy i wybrane właściwości nowych termoplastycznych elastomerów poliuretanowych.

Projekt dotyczy nowych materiałów poliuretanowych o charakterze termoplastycznych elastomerów, które będą otrzymywane z udziałem bio-pochodnych substratów. Projekt będzie realizowany w ramach wyjazdu badawczego. W ramach badań podstawowych planowane są prace eksperymentalne, w tym: badania syntezy bio-TPU (kinetyka i wpływ metody syntezy, w tym udziału segmentów sztywnych, na strukturę chemiczną otrzymywanych bio-TPU), z wykorzystaniem dwóch metod: jednoetapowej i prepolimerowej. Ze względu na fakt wprowadzenia nowych substratów do syntez, niezbędne jest określenie przebiegu reakcji i wpływu na strukturę chemiczną i budowę segmentową bio-TPU. W przypadku materiałów poliuretanowych struktura chemiczna determinuje właściwości termiczne i przetwórcze tych materiałów. Prace w ramach projektu realizowane będą na Uniwersytecie Kraju Basków w grupie badawczej prof. Arantx’y Eceiz’y, w laboratorium specjalizującym się w syntezie, badania struktury i właściwości oraz recyklingu polimerów, w tym głównie poliuretanów (termoplastów i elastomerów). Realizacja badań w tej jednostce pozwoli na śledzenie kinetyki reakcji otrzymywania TPU poprzez pomiary GPC prepolimerów uretanowych w tym także suport w szczegółowej analizie otrzymanych danych. Pozytywnym skutkiem wyjazdu badawczego poza nową wiedzą nad przebiegiem procesu otrzymywania bio-TPU różnymi metodami oraz dokładną analizą ich struktury chemicznej i właściwości termicznych i przetwórczych pozwoli na dalszą kontynuację współpracy z tą jednostką, w tym także przygotowanie wspólnej publikacji z uzyskanych wyników czy podjęcia próby złożenia wspólnego projektu badawczego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Bio-TPU-3D
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2021-12-06
Kierownik projektu:
dr inż. Ewa Głowińska
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Wartość projektu:
49 339.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 125 razy