Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na własciwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na własciwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich

W ramach projektu przewiduje się wytworzenie cienkowarstwowych struktur wykazujących, wspomagane powierzchniowym rezonansem plazmonowym, właściwości luminescencyjne w zakresie widzialnym światła. Jako materiał emitujący światło zaproponowano ciekną warstw ditlenku telluru domieszkowanego jonami metali ziem rzadkich. Warstwy zostaną osadzone, metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego z mozaikowych targetów tellurowych z folią wykonaną z metali ziem rzadkich (takich, jak Eu, Dy, Tm i innzch). Docelowo ilość oraz rodzaj domieszki zostaną dobrane w sposób umożliwiający uzyskanie materiału emitującego światło o białej barwie. Domieszkowany ditlenek telluru zostanie naniesiony na wcześniej przygotowanych platformach plazmonicznych wraz z buforową warstwą dielektryczną. Jako platformy plazmoniczne zostaną użyte nanostruktury złota wykonane na szkle poprzez naniesienie, metodą rozpylania jonowego, kilkunanometrowej warstwy złota. Następnie podłoża z naparowaną warstwą będą wygrzewane w temperaturze bliskiej temperatury eutektyki układu Si-Au. Przetopiona warstwa złota tworzy wyspowe struktury o rozmiarach kilkunastu nanometrów. Na tak przygotowane platformy plazmoniczne nanoszony będzie metodą osadzania warstw jednoatomowych (z ang. atomic layer deposition) dielektryk o nanometrycznej grubości.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2017/01/X/ST5/01000 z dnia 2017-11-09
Okres realizacji:
2017-11-09 - 2018-11-08
Kierownik projektu:
dr inż. Marcin Stanisław Łapiński
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy