Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody syntezy nowych bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem surowców pochodzenia naturalnego. W ramach realizowanego projektu zbadany zostanie wpływ nowych bio-polioli o różnych masach cząsteczkowych na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów. Proponowana w projekcie metoda wykorzystująca bio-poliole, bio-epichlorohydrynę oraz dwutlenek węgla stanowi element nowości naukowej i nie została dotychczas zaprezentowana w literaturze przedmiotu.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
Okres realizacji:
2019-06-18 - 2019-06-18
Kierownik projektu:
Kamila Błażek
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 0 razy