Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody syntezy nowych bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem surowców pochodzenia naturalnego. W ramach realizowanego projektu zbadany zostanie wpływ nowych bio-polioli o różnych masach cząsteczkowych na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów. Proponowana w projekcie metoda wykorzystująca bio-poliole, bio-epichlorohydrynę oraz dwutlenek węgla stanowi element nowości naukowej i nie została dotychczas zaprezentowana w literaturze przedmiotu.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2018/29/N/ST8/02444 z dnia 2019-01-31
Okres realizacji:
2019-01-31 - 2020-01-30
Kierownik projektu:
Kamila Błażek
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

Katalog Projektów

2019

wyświetlono 92 razy