Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody syntezy nowych bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem surowców pochodzenia naturalnego. W ramach realizowanego projektu zbadany zostanie wpływ nowych bio-polioli o różnych masach cząsteczkowych na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów. Proponowana w projekcie metoda wykorzystująca bio-poliole, bio-epichlorohydrynę oraz dwutlenek węgla stanowi element nowości naukowej i nie została dotychczas zaprezentowana w literaturze przedmiotu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/N/ST8/02444 z dnia 2019-01-31
Okres realizacji:
2019-01-31 - 2020-01-30
Kierownik projektu:
Kamila Rohde
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 384 razy