Wpływ procesu krysytlizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ procesu krysytlizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O

Celem niniejszego projektu jest zbadanie procesu krystalizacji oraz opis tego procesu na gruncie istniejących modeli w szkłach z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-0. Ponadto przeanalizowany zostanie wpływ krystalizacji na strukturę i właściwości transportowe szkieł tlenkowych. Dotychczasowe badania wykazały, ze wygrzewanie szkieł w atmosferze utleniającej może prowadzić do powstawania nano-krystalitów tlenkowych, a w atmosferze redukcyjnej do formowania nano-granul metalicznych. W projekcie tym przebadane zostaną procesy krystalizacji zachodzące zarówno wewnątrz materiału jak i na jego powierzchni. Szczególnie interesującym zagadnieniem będzie obserwacja procesów zmiany struktury powierzchni prowadzona w czasie rzeczywistym. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wstępnych sugerujemy, że zmiana struktury następująca w szkłach (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-0 ma znaczący wpływ na właściwości elektryczne badanych materiałów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/05/B/ST3/02816 z dnia 2013-03-15
Okres realizacji:
2013-03-15 - 2015-03-14
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wartość projektu:
234 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy