Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Inteligentne systemy transportowe (ITS) mogą w znacznym stopniu przyczynić się do przyjaźniejszego dla środowiska, bezpiecznego i efektywniejszego systemu transportowego. Wytyczne do wdrożenia systemów ITS reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/EU z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dyrektywa ta określa ramy skoordynowanego wdrażania innowacyjnych technologii transportowych na terenie Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest ustanowienie interoperacyjnych i efektywnych usług ITS, przy czym państwa UE indywidualnie decydują, który system ITS będzie rozwijany, a który będzie wdrożony jedynie w minimalnym wymaganym stopniu. Inteligentne systemy transportowe stanowią aktualnie nową, dynamicznie rozwijającą się, dziedzinę transportu. Kolejne rozwiązania z zakresu ITS wdrażane są na drogach Europy i Polski. Brakuje natomiast naukowych podstaw w zakresie oddziaływania poszczególnych urządzeń ITS na odbiorców, tj. uczestników ruchu drogowego, a także sposobu rozmieszczania tych urządzeń w ramach budowanej infrastruktury drogowej. Wynika stąd potrzeba realizacji projektu, w ramach którego uzyskano by odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają inteligentne systemy transportowe ? Zbadanie wpływu na BRD pojedynczego systemu ITS, czy usługi w której skład on wchodzi, wymagałoby długotrwałych badań, przy założeniu, że inne uwarunkowania techniczno-ruchowe na drodze nie ulegają istotnej zmianie. W projekcie proponowany jest innowacyjny sposób realizacji zagadnienia oceny wpływu usług ITS na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W celu opracowania wskaźników, wytycznych i zaleceń w zakresie oceny stosowania usług inteligentnych systemów transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonane będą: 1. Analiza danych z rzeczywistego systemu telematycznego. 2. Badania doświadczalne z wykorzystaniem wysokiej klasy symulatorów jazdy. 3. Badania doświadczalne z użyciem oprogramowania symulacyjnego Visum/Visim/Saturn. W ramach wyżej wymienionych prac poddane analizie będą systemy ITS w istotny sposób wpływające na płynność ruchu i jego bezpieczeństwo.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RID 4D
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-01-01 - 2017-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Jacek Oskarbski
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
  • Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 290 razy