Wspieranie innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela- menadżera - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspieranie innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela- menadżera

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie wykorzystania i wdrażania innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela-menedżera poprzez zwiększenie zdolności biznesowych instytucji wsparcia biznesu oraz zdolności do interakcji z biznesem. W celu zapewnienia właściwego wsparcia MSP zarządzanych przez właścicielami i uczynić je bardziej skłonnymi do opracowywania i wdrażania innowacji pozatechnologicznych, instytucje wsparcia biznesu potrzebują narzędzi i metod do analizy zarówno firmy jak i osoby właściciela, jako że te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Głównymi rezultatami projektu będą: • Katalog z narzędziami i metodami do wykorzystania przez instytucje wsparcia biznesu, w celu ułatwienia wdrażania innowacji niezwiązanych z technologią. • MOOCs (masowe otwarte kursy online) przeznaczone dla MSP zarządzanych przez właściciela-menedżera jak dla instytucji wsparcia biznesu. Politechnika Gdańska uczestniczyć będzie we wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w badaniach dot. założeń przewidywanych narzędzi wsparcia biznesu. Udział w ich tworzeniu jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście MOOC, które w niewielkim stopniu funkcjonują w polskiej rzeczywistości biznesowej i akademickiej, a mogą w przyszłości okazać się niezwykle przydatne.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SNOwMan
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Porozumienie:
#R053 z dnia 2017-08-29
Okres realizacji:
2017-05-25 - 2020-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Vilnus Industry and Business Association (VPVA) (Litwa)
 • hame University of Applied Science Ltd. (Finlandia)
 • Hanseatic Parliament (Niemcy)
 • Vilnus Gediminas Technical University (Litwa)
 • Agencja Rozwoju Pomorza (Polska)
 • VIA UNIVERSITY COLLEGE (Dania)
 • Lithuanian Innovation Centre (Litwa)
 • Business Development Centre Central Denmark (Dania)
 • Federation of Finnish Enterprises in Hame (Finlandia)
 • Finnish Institute for Enterprise Management (Finlandia)
 • Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (Polska)
 • Business Horsens (Dania)
Wartość projektu:
2 085 850.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy