Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami (NOR-STA) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami (NOR-STA)

Zgodność z normami jest jednym z warunków postępu gospodarki. Projekt zastosuje metodę Trust-IT opracowaną w ramach 2 projektów badawczych 6. PR UE, PIPS i ANGEL, do wspomagania i obniżenia kosztu procesów dochodzenia i oceny zgodności ze standardami. We współpracy z firmą certyfikującą (DNV) metoda ta zostanie wdrożona w szeregu instytucji ubiegających się o certyfikację. Standardy objęte zainteresowaniem to m. in. standard zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz normy z serii ISO 9000.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NOR-STA
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
UDA-POIG.01.03.01-22-142/09 z dnia 2009-09-15
Okres realizacji:
2010-01-01 - 2014-03-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Górski
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
4 795 250.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy