Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Projekt uwzględnia wtórne zastosowanie materiałów uzyskanych z recyklingu nawierzchni asfaltowych i betonowych, a także przemysłowych materiałów odpadowych. Wymaga to ustalenia warunków odzyskania i gromadzenia destruktu asfaltowego, jego przetworzenie w granulat asfaltowy, przygotowanie wytwórni mieszanek mineralnoasfaltowych do wtórnego zastosowania granulatu asfaltowego ze zwiększeniem udziału w mieszance mineralnoasfaltowej, nawet do 90%, wykorzystanie granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych na zimno lub na ciepło, lub w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych. Uwzględnia także wtórne zastosowanie materiałów odpadowych, jak np.: pokrycia dachowe z papy asfaltowej, żużle różnego pochodzenia (stalowniczy, wielkopiecowy kawałkowy i granulowany, paleniskowy powęglowy i komunalny), łupek węglowy, odpady szklane, zużyte opony samochodowe, odpady tworzyw sztucznych. Celem są wymagania techniczne uwzględniające ochronę środowiska.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
OT1-1A/IBDiM-PG-PW-PWr-PŚk-IOŚ-PIB-INSCH-ITB MORATEX
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-02-01 - 2018-01-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Piotr Jaskuła
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
  • Instytut Ochrony Środowiska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • IBDiM (Polska)
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Polska)
  • ITB Moratex (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 259 razy