Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej

Ze względu na istotny wpływ owoców i warzyw na profilaktykę chorób cywilizacyjnych planowane jest poszukiwanie metody utrwalania produktów roślinnych zachowawczej w stosunku do cennych fitozwiązków. Projekt VEGFRUT ma na celu przetestowanie i zweryfikowanie pod względem jakości zdrowotnej otrzymywanych produktów nowej technologii zaproponowanej przez przedsiębiorstwo Enbio Technology wykorzystującej mikrofale w przepływie. Planowane jest również przeprowadzenie takiej weryfikacji dla istniejących już linii technologicznych stosujących tradycyjne metody utrwalania. Wyniki projektu pozwolą na wskazanie optymalnego sposobu utrwalania produktów roślinnych oraz dostarczą naukowych podstaw do propagowania mikrofal w tego typu procesach.Pośrednim, ale nie mniej ważnym efektem projektu będzie wykazanie użyteczności zaproponowanych technik analitycznych i biologicznych w ocenie jakości zdrowotnej żywności pochodzenia roślinnego jaki i ich weryfikacja i przystosowanie do skali przemysłowej. Z doświadczeń zespołu realizującego projekt będą mogły skorzystać inne grupy badawcze, np. związane z laboratoriami branżowymi, które ocenę jakości zdrowotnej żywności będą zamierzały podejmować. Ważnym efektem będzie także zastosowanie nowoczesnych podejść nutrigenomicznych w ocenie już nie tylko jakości zdrowotnej, ale też możliwości zastosowania określonych produktów warzywno-owocowych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Merytoryczne przygotowania i podjęcie badań nutrigenomicznych pozwoli tworzonemu w ramach projektu VEGFRUT zespołowi badawczemu dołączyć do czołówki zespołów reprezentujących nauki o żywieniu i żywności.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
VEGFRUT
Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
LIDER/029/605/L-4/12/NCBR/2013 z dnia 2013-09-27
Okres realizacji:
2013-10-01 - 2017-03-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz
Realizowany w:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Wartość projektu:
1 084 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 275 razy