Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji.

Mechanizm leżący u podstaw fałdowania białek oraz odpowiedź na niepoprawne zwijanie białek mają wspólne szlaki, które są niezbędne dla wszystkich organizmów. Zaburzenia w fałdowaniu białek są związane z wieloma chorobami, w tym z neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i choroby ekspansji poliglutaminowych. Fałdowanie białek in vivo często wymaga działania molekularnych chaperonów i białkowych katalizatorów fałdowania. Katalizatory fałdowania białek przyspieszają etapy ograniczające szybkość fałdowania i należą do dwóch rodzin: białkowych izomeraz disiarczkowych i izomeraz cis/trans peptydyloproliliwych (PPIaz). W modelowej bakterii Escherichia coli występuje sześć różnych PPIaz w cytoplazmie. Istnieje jednak znaczny brak wiedzy na temat funkcji in vivo większości cytoplazmatycznych PPIaz. Głównym celem naszych badań jest poznanie mechanizmu działania cytoplazmatycznych PPIaz oraz identyfikacja ich substratów. Wykorzystując doświadczenia typu „pull-down”, zidentyfikowaliśmy niektóre z substratów. W niniejszym projekcie zbadamy, czy powyższe substraty wymagają aktywności PPIazowej specyficznej PPIazy. Na podstawie tych badań zostanie zmierzone, za pomocą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego, powinowactwo wiązania substrat-PPIaza oraz specyficznych peptydów, uzyskanych z substratu, z jego PPIazą-partnerem. Jednocześnie stwierdzono, że szczepy pozbawione wszystkich 6PPIaz akumulują wiele białek w formie agregatów, co zaobserwowaliśmy poprzez technikę obrazowania fluorescencyjnego i 2-D elektroforezę żelową. W celu głębszego zrozumienia struktury i funkcji określonych PPIaz zostały skonstruowane szczepy, które posiadają epitop FLAG dołączony do końca C-terminalnego każdego z dzikiego typu genu ppi na chromosomie oraz ich pochodne z pojedynczymi substytucjami aminokwasowymi w przypuszczalnym miejscu aktywnym. Otrzymane konstrukty zostaną użyte do identyfikacji kluczowych reszt aminokwasowych, które są istotne dla funkcji PPIaz. Ponieważ PPIazy E. coli i ich odpowiedniki w komórkach ludzkich wykazują podobieństwa na kilku poziomach, badania rodziny immunofilin są fundamentalne i ważne, gdyż białka te są naturalnym celem poszukiwań nowych inhibitorów, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu różnych chorób.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/NZ6/02021 z dnia 2018-01-03
Okres realizacji:
2018-01-03 - 2021-07-02
Kierownik projektu:
prof. dr Satish Raina
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Pracownia Genetyki Bakterii
Wartość projektu:
1 315 084.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 154 razy