Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych

CEL BADAŃ. Celem badania jest rozszerzenie konceptualizacji wypalenia zawodowego z uwzględnieniem jego wieloczynnikowej natury. W szczególności chcemy zaprezentować nowy konstrukt teoretyczny wypalenia zawodowego, który jest osadzony w teorii Wymagania – Zasoby w Pracy (JD-R, Bakker i Demerouti, 2014). Nowa propozycja, zawierająca zmęczenie psychiczne, będzie testowana w różnych grupach zawodowych, które są szczególnie narażone na nadmierne wymagania organizacyjne. Poszukując różnic w wypaleniu pomiędzy grupami zawodowymi, pomiędzy pracownikami oraz zmian intraindywidualnych, zastosujemy wielopoziomową analizę danych w ujęciu podłużnym. METODYKA. W badaniu podłużnym (dwa pomiary w odstępie roku) zastosujemy analizy wielopoziomowe, które obejmą zróżnicowanie pomiędzy grupami zawodowymi, jak też pomiędzy- i wewnątrz pracowników (zróżnicowanie profili dobrostanu i zmienność w czasie wypalenia zawodowego). WPŁYW SPODZIEWANYCH REZULTATÓW NA ROZWÓJ NAUKI. Teoretyczna i metodologiczna innowacyjność projektu jest następująca: [1] weryfikacja nowej konceptualizacji wypalenia zawodowego osadzonej w ramach teorii JD-R; [2] badanie nowego konstruktu wypalenia w różnych grupach zawodowych [3] ocena relacji pomiędzy wieloczynnikowym wypaleniem a pozytywnymi wskaźnikami dobrostanu zawodowego [4] prowadzenie badania online i zaawansowanych metod statystycznych. Podjęty problem naukowy nowej konceptualizacji wypalenia zawodowego wypełni lukę badań podstawowych w obszarze psychologii zdrowia i ergonomii. Zastosowanie metodologii podłużnych badań wielopoziomowych w ramach teorii JD-R pozwoli na opisanie złożoności wypalenia zawodowego i jego zróżnicowania międzyzawodowego, jak i międzyosobowego. KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM I ZNACZENIE PROJEKTU DLA PG. Wartość dodana ze współpracy z prof. Wilmarem Schaufelim (Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia i Uniwersytet w Utrechcie, Holandia; indeks Hirscha 72) są następujące [1] dostęp do unikalnej wiedzy wiodącego w świecie badacza wypalenia zawodowego i eksperta w obszarze psychologii zdrowia w pracy; [2] rozwój międzynarodowej sieci badawczej; [3] umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
HARMONIA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/M/HS6/00451 z dnia 2018-05-10
Okres realizacji:
2018-05-10 - 2022-05-09
Kierownik projektu:
dr hab. Beata Basińska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Wartość projektu:
617 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

 • The Polish adaptation of the Burnout Assessment Tool (BAT-PL) by W. Schaufeli et al.
  Publikacja

  - Psychiatria Polska - Rok 2021

  Aim. The study aimed to present the Polish version of the Burnout Assessment Tool (BAT-PL) by Schaufeli et al. and to assess its validity and reliability. The tool measures the core symptoms of burnout (BAT-C): exhaustion, mental distance, cognitive and emotional impairment, and its secondary symptoms (BAT-S): psychosomatic complaints and psychological distress. Method. The participants were 255 nursing staff members. The construct...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 279 razy