Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu

Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu (HAPADS) to ambitny projekt, w ramach którego opracowana zostanie nowatorska inteligentna i autonomiczna platforma monitorująca (MP), która pomoże użytkownikom końcowym (kierowcom, przedsiębiorstwom transportowym, gminom i ogółowi społeczeństwa) w podejmowaniu decyzji mających na celu ograniczenie narażenia ludzi na zanieczyszczenie powietrza. Jednym z celów projektu jest opracowanie nowych detektorów, takich jak mikrofalowy czujnik NO2 oraz optyczny czujnik cząstek stałych (PM) wykorzystujący metodę Time Delay Integration (TDI), które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdów. Ponadto opracowany zostanie programowalny wieloprocesorowy sprzęt do akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, wspomagający obliczenia równoległe oraz algorytmy Deep Learning wraz z wbudowanym oprogramowaniem do modelowania i kalibracji czujników zanieczyszczenia powietrza i wielokryterialną optymalizacją. Jakość tanich czujników jest często wątpliwa, a istniejące czujniki jakości powietrza muszą być ręcznie kalibrowane dla danego miejsca instalacji, co czyni je nieodpowiednimi dla zastosowań mobilnych. W ramach projektu HAPADS zostanie opracowane i wdrożone specjalistyczne oprogramowanie wbudowane dla mobilnych platform MP, które będą w stanie automatycznie się kalibrować dla nowych lokalizacji. Mobilne platformy z czujnikami można będzie wykorzystywać do dostarczania danych podmiotom publicznym np. w celu sporządzenia mapy zanieczyszczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Główne części projektu będą realizowane na Politechnice Gdańskiej (PG), m.in. projekt i realizacja detektorów cząstek w postaci specjalizowanych układów scalonych ASIC oraz projekt i realizacja nowoczesnej mobilnej platformy obliczeniowej. Współpraca z renomowanymi uczelniami oraz instytucjami z Polski i Norwegii, w tym z jednostkami specjalizującymi się w monitorowaniu jakości powietrza, pozwoli naukowcom PG zdobywać nowe doświadczenia naukowe i praktyczne oraz prezentować wyniki prac w postaci wartościowych publikacji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HAPADS
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/HAPADS/0049/2019-00 z dnia 2020-10-20
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2023-10-01
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Marek Wójcikowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów Mikroelektronicznych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norwegian Institute for Air Research (Norwegia)
  • Wroclaw University of Science and Technology (Polska)
  • Logistics Enhancement Systems and Services Sp. z o.o. (Polska)
  • AGH University of Science and Technology (Polska)
  • University of Tromsø – The Arctic University of Norway (Norwegia)
Wartość projektu:
6 648 075.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy