Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOFMS - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOFMS

Terpeny należą do grupy metabolitów wtórnych roślin, które są często wykorzystywane do produkcji leków pochodzenia roślinnego. Zapotrzebowanie przemysłu spożywczego na metabolity wtórne, które poprawiają smak i zapach produktów żywnościowych ciągle wzrasta. Limonen zawarty w owocach cytrusowych może działać przeciwnowotworowo, a inne związki z grupy terpenów mają właściwości antybakteryjne, przeciwutlaniające, przeciwzapalne, czy przeciwdrobnoustrojowe. Bardzo ważne jest zatem, aby określić ilość substancji bioaktywnych zawartych w produktach żywnościowych, np. owocach cytrusowych szczególnie bogatych w terpeny. W badaniach metabolomicznych jednymi z najczęściej wykorzystywanych technik są techniki chromatograficzne. Uniemożliwiają one jednak monitorowanie zmian metabolicznych zachodzących w badanych próbkach. Dodatkowo terpeny są związkami wysoce reaktywnymi i mało stabilnymi. Z tego powodu podkreśla się konieczność opracowania procedury analitycznej umożliwiającej śledzenie zmiany stężeń związków chemicznych należących do klasy terpenów w czasie rzeczywistym. Takie podejście pozwoliłoby na szczegółowy wgląd w procesy zachodzące wewnątrz owoców cytrusowych. Rozwiązaniem jest użycie aparatury zapewniającej możliwość śledzenia stężeń lotnych związków organicznych w czasie rzeczywistym. Tego typu urządzeniem jest spektrometr mas z jonizacją w wyniku reakcji przeniesienia protonu oraz analizatorem czasu przelotu (PTR-TOFMS). Technika ta charakteryzuje się wysoką czułością, jednak również trudnościami przy dokładnej identyfikacji związków chemicznych. W celu rozwiązania tego problemu PTR-TOFMS postanowiono połączyć z wielowymiarową chromatografią gazową z detektorem TOFMS. Wykorzystanie techniki GC×GC-TOFMS umożliwi skuteczną identyfikację wykrytych związków chemicznych. W niniejszym projekcie zaproponowano komplementarne wykorzystanie obu technik analitycznych umożliwiających jakościowe, jak i ilościowe oznaczenia wybranych zwiazków chemicznych z grupy terpenów w owocach cyrtusowych. Podsumowując, celem przedstawionego projektu jest opracowanie innowacyjnej procedury analitycznej umożliwiającej bezpośrednie śledzenie zmian stężeń terpenów w owocach cytrusowych podczas ich przechowywania w różnych warunkach temperaturowych. Planuje się opracowanie szlaków metabolicznych terpenów w owocach cytrusowych. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do projektowania procesów izolacji terpenów, czy otrzymywania nowych związków chemicznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/31/N/NZ9/03255 z dnia 2019-07-26
Okres realizacji:
2019-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
Martyna Lubinska-Szczygeł
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 125 razy