Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów.

Celem projektu jest zastosowanie i rozszerzenie dość niedawnych wyników z niskowymiarowych układów dynamicznych (dot. m.in. teorii rotacji i niezmienników topologicznych) w analizie złożonej dynamiki niektórych modeli aktywności komórek nerwowych, a w mniejszym zakresie także strumieni pola magnetycznego. Projekt przyczyni się do internacjonalizacji badań naukowych na PG (część zadań w projekcie realizowana przy współpracy międzynarodowej), a także rozwoju naukowego uczelni (wyniki badań będą złożone do publikacji w wiodących czasopismach).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/D/ST1/02253 z dnia 2020-06-25
Okres realizacji:
2020-06-25 - 2023-06-24
Kierownik projektu:
dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki
Wartość projektu:
258 360.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy