Zagospodarowanie ciepła opadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie ciepła opadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym

Projekt zakłada 3 zadania merytoryczne: 1. szkolenia praktyczne pracowników przedsiębiorstw BKEE w jednostkach naukowych Klastra i jednocześnie pracowników naukowych w przedsiębiorstwach; 2. utworzenie elektronicznej platformy badawczo-przemysłowej Klastra jako katalizatora współpracy między sferą nauki i gospodarki; 3. odbycie staży przeszkolonych w projekcie pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i jednocześnie pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Uczestnikami będą: 80 pracowników z 20 przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze oraz 40 pracowników naukowych PG i IMP ( w tym 30 z PG). Celem głównym projektu jest stworzenie warunków niezbędnych dla transferu wyników pomorskich badań naukowych do praktyki przemysłowej. Oczekiwanym efektem jest służące rozwojowi gospodarczemu woj. pom. zwiększenie transferu powiązań B+R z przedsiębiorstwami.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
-
Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-POKL-08.02.01-22-005/12 z dnia 2012-12-19
Okres realizacji:
2012-10-01 - 2014-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (Polska)
  • Instytut MAszyn Przepływowych PAN (Polska)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy