Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

Przygotowanie 408 pracowników sektora B+R do zarządzania brojektami B+R i komercjalizacji ich wyników, a także pobudzenie współpracy badawczej jednostek B+R z przedsiębiorcami i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie organizacyjnego wsparcia zespołów badawczych do 03.2013r.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA-POKL04.02.00-00-099/09-00 z dnia 2010-06-30
Okres realizacji:
2010-05-01 - 2013-02-28
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Polska)
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
  • Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości (Polska)
Wartość projektu:
5 797 966.23 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 173 razy