Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym

Głównym celem naukowym projektu jest rozpoznanie zmienności przestrzennej i czasowej zasilania infiltracyjnego wód podziemnych na wybranym obszarze sandrowym oraz opracowanie efektywnej metody uwzględnienia zmiennego zasilania w numerycznych modelach hydrogeologicznych. Szczegółowe cele projektu obejmują: (i) przeprowadzenie pomiarów terenowych charakteryzujących przepływ w strefie aeracji oraz wahania zwierciadła wód podziemnych w wybranych punktach zlokalizowanych na obszarze sandru Brdy; (ii) określenie przydatności metody szacowania parametrów strefy aeracji BEST do charakteryzacji gruntów strefy aeracji na badanym obszarze; (iii) opracowanie dla badanego obszaru zintegrowanego modelu numerycznego przepływu w strefach aeracji i saturacji, z zastosowaniem udoskonalonej metody numerycznej dla strefy aeracji opracowanej przez kierownika projektu, (iv) porównanie wartości zasilania określonych na podstawie modelowania przepływu w strefie aeracji z wartościami otrzymanymi przy pomocy innych metod (metoda wahań zwierciadła wody, metody znacznikowe). Prowadzone w ramach projektu badania przyniosą istotne informacje na temat procesu zasilania infiltracyjnego na obszarach sandrowych. Sandry są jedną z najbardziej charakterystycznych form powstałych na skutek zlodowaceń. Zajmują znaczne obszary północnej Polski, a także innych krajów Europy, USA i Kanady, gdzie odgrywają kluczową rolę w zasilaniu infiltracyjnym warstw wodonośnych. Z uwagi na coraz szersze zastosowanie modeli hydrogeologicznych w zarządzaniu i ochronie zasobów wodnych istotne jest opracowanie efektywnych metod odwzorowania zmienności przestrzennej i czasowej zasilania w modelach. Przewiduje się, że projekt przyniesie istotny postęp w tej dziedzinie, gdyż do szacowania zasilania wykorzystane zostaną nowe, niedawno zaproponowane metody charakteryzacji gruntów nienasyconych oraz rozwiązania numerycznego równania przepływu w strefie aeracji. Prowadzona w ramach projektu współpraca z czołowymi naukowcami z USA i Francji nada mu wymiar międzynarodowy i przyczyni się do szerokiego rozpowszechnienia wyników. Korzyściami dla PG będą: znaczące rozszerzenie bazy sprzętowej, rozwój współpracy międzynarodowej oraz przygotowanie przez wykonawców publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/B/ST10/03233 z dnia 2016-02-15
Okres realizacji:
2016-02-15 - 2020-02-14
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
684 720.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 219 razy