Zastosowanie hybrydowego napędu crp-pod na ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach w celu zwiększenie sprawności napędowej, redukcji gazów cieplarnianych i poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie hybrydowego napędu crp-pod na ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach w celu zwiększenie sprawności napędowej, redukcji gazów cieplarnianych i poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego

Ogólnym celem jest zminimalizowanie zużycia paliwa, poprawa zdolności manewrowych i zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego poprzez wprowadzenie trzech wysokiej wydajności innowacyjnych modyfikacji napędu do jednośrubowego ultra dużych kontenerowców (ULCS). Są nimi zastosowanie napędu dwuśrubowego, ze śrubami przeciwbieżnymi, z tylną śrubą zamocowaną na pędniku podowym. Udział w projekcie pozwoli zacieśnić współpracę międzynarodową pracowników Politechniki z wiodącymi instytucjami komercyjnymi i naukowymi w Europie. Proponowane rozwiązanie nie zostało jeszcze w praktyce zastosowane na żadnym statku, a niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści, więc udział naukowców z PG stawia ich w szeregach pionierów innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu morskiego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
twin-crp-pod ULCS
Program finansujący:
ERA-NET COFUND
Instytucja:
Sekretariat ERA-NET
Porozumienie:
MARTERA-2/twin-crp-pod ULCS/1/2020 z dnia 2020-12-21
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2023-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Hanna Pruszko
Realizowany w:
Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (Niemcy)
  • Seatech Engineering sp. z o.o. (Polska)
  • BRABO (Belgia)
  • Center of Marine Technologies (Niemcy)
  • Piening Propeller (Niemcy)
  • Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska (Polska)
Wartość projektu:
1 246 000.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy