Zastosowanie zintegrowanego podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie zintegrowanego podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym

Tematyka projektu badawczego dotyczy pływających systemów hydrofitowych zintegrowanych z mikrobiologicznymi ogniwami paliwowymi. Integracja tych dwóch rozwiązań ma na celu poprawę efektywności remediacji zanieczyszczeń przy jednoczesnej produkcji bioenergii. Takie podejście wpisuje się e koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ze względu na to, że integracja pływających systemów hydrofitowych oraz mikrobiologiczny ogniw paliwowych jest nową metodą, w początkowej fazie badań, powstaje wiele pytań badawczych, które wymagają odpowiedzi. Jednym z takich zagadnień, które dotychczas nie było podejmowane w literaturze badawczej, jest transformacja farmaceutyków oraz metali śladowych. Celem projektu jest zbadanie mechanizmów związanych z powstawaniem bioenergii oraz transformacją wybranych mikrozanieczyszczeń w pływających systemach hydrofitowych zintegrowanych z mikrobiologicznymi ogniwami paliwowymi (FTW-MFC). Nowe podejście badawcze proponowane w projekcie będzie polegało na połączeniu analiz aspektów funkcjonowania reaktorów FTW-MFC (czas zatrzymania hydraulicznego, ładunek związków organicznych, rodzaj źródła węgla, pH, temperatura, wpływ sztucznego oświetlenia), badań bio-komponentów tych reaktorów: roślin (makrofitów) oraz mikrobiomu z modelowaniem matematycznym oraz analizą wrażliwości systemu. Proponowane podejście „3M” (makrofity – mikrobiom – modelowanie) pozwoli na wyjaśnienie procesów transformacji związków biogennych oraz wybranych mikrozanieczyszczeń (arsenu, metali ciężkich: Cd i Cr oraz farmaceutyków: azytromycyny, remdesiviru i acetominofenu) w reaktorach FTW-MFC.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
3M-WETCELL
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
  • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy