Zastosowanie zjawiska kawitacji do wstępnego oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie zjawiska kawitacji do wstępnego oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów

Celem niniejszego projektu jest opracowanie II-go etapu technologii wstępnego oczyszczania wysoce zanieczyszczonych ścieków przemysłowych - ścieków z produkcji asfaltów pochodzenia naftowego, poddanych przed oczyszczaniem demulgacji w celu usunięcia fazy organicznej nie rozpuszczalnej w fazie wodnej ścieków. Wstępne oczyszczanie w II-gim etapie ma na celu zredukowanie ładunku zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych w ściekach kierowanych do zakładowej oczyszczalni ścieków, na drodze nisko-kosztowego procesu utleniania zanieczyszczeń. Na rynku nie istnieją technologie dedykowane tego rodzaju ściekom, zwłaszcza dwuetapowe pozwalające na efektywne wstępne oczyszczanie z zastosowaniem prostych rozwiązań z zakresu inżynierii i technologii chemicznej, charakteryzujące się niskimi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami utrzymania. Opracowane rozwiązanie, przy jednoczesnym uzyskaniu szerokiej informacji na temat toku przemian poszczególnych grup związków, będzie stanowiło innowację, możliwą do zaimplementowania także w rozwiązaniach przemysłowych dedykowanych innym gałęziom przemysłu chemicznego. Niniejszy projekt zakłada wykonywanie wszystkich badań dla rzeczywistych ścieków po-oksydacyjnych z produkcji asfaltów o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Zbadana zostanie efektywność procesów z grupy AOP (ang. Advanced Oxidation Process) wykorzystujących zjawisko kawitacji w połączeniu z innymi metodami utleniania w warunkach bez-katalitycznych oraz katalitycznych i fotoutleniania. Wyniki badań objętych niniejszym projektem powinny pozwolić na opracowanie optymalnej metody wstępnego oczyszczania ścieków pooksydacyjnych. Poznanie optymalnych warunków utleniania poszczególnych grup związków organicznych obecnych w ściekach powinno pozwolić również na łatwą zmianę konfiguracji instalacji w celu oczyszczania innych strumieni ścieków. W przypadku pozytywnych wyników badań, wnioskodawca, będzie starał się upowszechnić zdobytą wiedzę, także wśród zakładów przemysłowych, tak by opracowane rozwiązanie mogło zostać poddane testom w większej skali np. ćwierć-technicznej, a w docelowej perspektywie wdrożone w postaci instalacji w skali technicznej. Wyniki i opis badań będą stanowiły także podstawy metodyczne oraz punkt odniesienia dla innych zespołów realizujących badania w tej tematyce.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CaviTreatment
Program finansujący:
IUVENTUS PLUS
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0040/IP2/2015/73 z dnia 2015-04-07
Okres realizacji:
2015-10-01 - 2017-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
300 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 165 razy