Zbadanie procesu redukcji w wodorze wieloskładnikowych materiałów tlenkowych oraz synteza materiałów termoelektrycznych w drodze redukcji materiałów tlenkowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zbadanie procesu redukcji w wodorze wieloskładnikowych materiałów tlenkowych oraz synteza materiałów termoelektrycznych w drodze redukcji materiałów tlenkowych.

Streszczenie projektu Celem projektu jest poznanie procesu redukcji materiałów tlenkowych oraz procesu syntezy zarówno prostych układach dwuskładnikowych, jak również w układach wieloskładnikowych. Zbadanie obu procesów umożliwi kontrolowane wytworzenie materiałów kompozytowych o korzystnej z punktu widzenia własności termoelektrycznych strukturze. Zakłada się, że wyniki badań pozwolą na optymalizację własności wybranych materiałów termoelektrycznych. W projekcie zostały zdefiniowane następujące zadania: 1. Zbadanie zależności szybkości redukcji układów i energii aktywacji tlenkowych układów Bi-Te-O, Bi-Sb-Te-O oraz Pb-Te-O ,. 2. Wytworzenie i zbadanie kompozytów materiałów termoelektrycznych zawierających stopy Bi2Te3, Bi0,5Sb1,5Te3 o strukturze warstwowej ze zmienną stechiometrią antymonu. 3. Wytworzenie i zbadanie kompozytów materiałów termoelektrycznych zawierających stopy ołowiowo-telurowe (rodzina LAST) o strukturze z nanowytrąceniami (np.Se) i warstwowej (o najwyższych wartościach ZT). 4. Analiza właściwości termoelektrycznych kompozytów składających się ze stopu termoelektrycznego i wielowarstwowych nanorurek węglowych lub grafenu (o koncentracji do 5 %wg) otrzymanych metodą redukcji wieloskładnikowych materiałów tlenkowych. 5. Poszukiwanie nowych materiałów termoelektrycznych wytworzonych metodą redukcji stopionych tlenków na bazie łatwo redukowalnych tlenków pierwiastków e.g. Bi, Sb, Te, Ge, Ag, Sn , Se, Co, Cs, K, Na. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa Nieustannie rosnące na świecie zapotrzebowanie na energię napędza różne badania w zakresie efektywnego zarządzania energią. W procesach zamiany energii paliw na pracę pojawia się ciepło odpadowe. Wyzwaniem jest wykorzystanie jak najefektywniej utraconej energii. Jednym ze sposobów zamiany ciepła odpadowego na energię elektryczną jest jego bezpośrednie przetwarzanie za pomocą generatorów termoelektrycznych. , Niewątpliwą zaletą urządzeń termoelektrycznych jest brak części ruchomych, bardzo duża trwałość (liczona w dziesiątki lat) i łatwość poddania recyklingowi. W przypadku opracowania taniej technologii wytwarzania materiałów termoelektrycznych metodą redukcji tlenków (zgłoszenie patentowe autorów) możliwe będzie szybkie wdrożenie i uruchomienie masowej produkcji co znacząco może wpłynąć na gospodarkę Pomorza i na pozycję Politechniki Gdańskiej jako innowacyjnej jednostki naukowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TPR
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/21/B/ST8/03193 z dnia 2017-07-12
Okres realizacji:
2017-07-12 - 2021-07-11
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 238 razy