Zintegrowana biorafineria - przetwarzanie frakcji organicznej odpadów w biopaliwa. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowana biorafineria - przetwarzanie frakcji organicznej odpadów w biopaliwa.

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej w najbliższych latach będzie wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Jej efektem, w perspektywie wieloletniej, ma być m.in.: zrównoważone wykorzystanie zasobów, rozwój nowych technologii oraz zmniejszenie presja na środowisko naturalne. Projekt WasteValue wpisuje się w wizję GOZ, a jego celem jest odzysk zasobów poprzez zintegrowane przetwarzania frakcji organicznej odpadów w biopaliwa. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: (1) optymalizacja wstępnego przetwarzania odpadów komunalnych i osadów rybnych stosując dezintegrację niskotemperaturową, enzymatyczną lub hybrydową; (2) fermentacja odpadów do kwasów karboksylowych C6-C8; (3) opracowanie opłacalnej metody odzyskiwania kwasów karboksylowych C6-C8, (4) opracowanie zoptymalizowanego systemu wzbogacania biogazu do biometanu; (5) przetwarzanie produktów ubocznych procesu w nawóz organiczny wysokiej jakości; (6) ocena zintegrowanej biorafinerii pod kątem opłacalności; oraz (7) wykorzystanie techniki LCA do analizy zagrożeń środowiskowych związanych z podjętymi działaniami. Projekt wpisuje się w ideę biorafinerii, platformy mającej za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię, paliwa, chemikalia i inne materiały. Uzyskane wyniki pozwolą na przedstawienie najlepszego możliwego rozwiązania z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
WasteValue
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Polski Program Badań Stosowanych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/WasteValue/0002/2019-00 z dnia 2020-09-24
Okres realizacji:
2020-12-01 - 2023-12-01
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Śląska (Polska)
  • Aquateam COWI (Norwegia)
  • Politechnika Poznańska (Polska)
  • Prochimia Surfaces (Polska)
  • A&A Biotechnology (Polska)
Wartość projektu:
6 871 859.90 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy