Zintegrowana technologia usuwania i odzysku azotu i fosforu w komunalnych oczyszczalniach ścieków. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowana technologia usuwania i odzysku azotu i fosforu w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Głównym celem proponowanego projektu jest opracowanie zintegrowanej technologii usuwania i odzysku azotu i fosforu w miejskich oczyszczalniach ścieków. Ideą projektu jest usuwanie i odzysk związków azotu i fosforu zawartych w odciekach pochodzących z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych, w postaci siarczanu amonowego ((NH4)2SO4) i magnezowego fosforanu amonowego (MgNH4(PO4)·6H2O), zwanego struwitem. Oba związki posiadają wysoki potencjał nawozowy i mogą stanowić produkt na rynku nawozów mineralnych. Proponowana technologia łączy w sobie procesy fizyko - chemiczne (wytrącanie struwitu i odzysk azotu na membranach polimerowych) oraz biologiczne (deammonifikację). Planowany projekt obejmuje trzy główne zadania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania podstawowe pozwalające określić charakterystykę i efektywność odzysku azotu amonowego na membranach polimerowych (Zadanie 1). Kolejny etap badań zakłada przeprowadzenie badań eksperymentalnych zintegrowanej technologii usuwania i odzysku związków azotu i fosforu z odcieków (Zadanie 2). Analiza zużycia energii i śladu węglowego proponowanego rozwiązania oraz określenie jego wpływu na efektywność oczyszczania ścieków w ciągu głównym zostanie wykonana z zastosowaniem modelowania matematycznego i symulacji komputerowej (Zadnie 3).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
INPORR
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/SGS/INPORR/0074/2020-00 z dnia 2021-09-01
Okres realizacji:
2022-01-01 - 2024-01-02
Kierownik projektu:
dr inż. Dominika Sobotka
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Wartość projektu:
902 572.70 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 256 razy