Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej

Celem projektu jest zwiększenie podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr w perspektywie czasowej - 31.01.2022 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie jednolitego Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej. Do potrzeb społeczno-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 kierunków studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz uruchomiony zostanie nowy kierunek praktyczny. Zrealizowane zostaną również interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym. Dodatkowo podniesione zostaną kompetencje kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. A kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze. Jakość kształcenia i zarządzanie Uczelnią zostaną udoskonalone poprzez wprowadzenie informatycznych narzędzi. Planowana zmiana modelu zarządzania projektami wpłynie na postrzeganie ich jako źródła finansowania uczelni i tym samym zintensyfikuje absorpcję środków finansowych. Wśród grup docelowych znajdą się: studenci studiów II stopnia kierunki modernizowane i nowoutworzony, doktoranci studiów stacjonarnych programów interdyscyplinarnych oraz międzynarodowego oraz pracownicy PG kadra dydaktyczna, kierownicza i administracyjna.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.05.00-00-z044/17 z dnia 2018-04-19
Okres realizacji:
2018-04-01 - 2022-06-29
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
Wartość projektu:
29 799 045.08 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

  • A piece of corporate finance
    Publikacja

    The handbook presents the subject of financial liquidity and CVP analysis. The handbook uses different types of information: definitions of the issues; “real life” examples illustrating a given theoretical issue in practice; mathematical formulas necessary to calculate a certain value; types of method used. In addition to traditional resources such as drawings, diagrams, tables and photos, the handbook also includes resources of...

    Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 450 razy