Zintegrowany prototyp foto-superkontensatora na bazie wanadanu bizmutu oraz nanorurek ditlenku tytanu do magazynowania energii elektrycznej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany prototyp foto-superkontensatora na bazie wanadanu bizmutu oraz nanorurek ditlenku tytanu do magazynowania energii elektrycznej

Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu foto-superkondensatora, bazującego na wanadanie bizmutu (materiale fotoaktywny generujący nośniki ładunków) oraz kompozytowym materiale elektrodowym stanowiącym warstwę nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NTs) z pokryciem polimerowym (materiał elektroaktywny superkondensatora). Foto-superkondensator to zintegrowane urządzenie do magazynowania energii, które zgodnie z przedstawionym projektem, składać się będzie z fotoanody, która jest głównym elementem „elektronotwórczym” oraz superkondensatora, czyli elementu działającego jako magazyn do przechowywania elektronów. Zatem, takie urządzenie ma zdolność magazynowania energii in-situ. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione takie sprzety jak: potencjostat-galwanostat, symulator słoneczny, waga analityczne, termostat, drukarka 3D, a pokszty pośrenie wyniosą 286000 zł

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PhotoSuperCap
Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
LIDER/15/0088/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 2019-11-25
Okres realizacji:
2020-01-01 - 2022-12-31
Kierownik projektu:
dr inż. Mariusz Szkoda
Realizowany w:
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 127 razy