Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych

Kluczowym atutem projektowanej platformy jest kompleksowość (możliwości wykonania zarówno pomiarów podwodnych jak i nadwodnych) i elastyczność - przystosowanie do pomiarów na dużych obszarach (kanały wodne, koryta rzek, dna jezior) jak również precyzyjne pomiary obiektów. Ideą niniejszego projektu jest stworzenie mobilnej platformy skanowania podwodnego i nadwodnego, która umożliwiałaby wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektów - zarówno ich części nadwodnej jak i podwodnej. Korzyści z pomiaru podwodnego i nadwodnego z jednej platformy: - spójność pomiarów podwodnych i nadwodnych - jednoczesny pomiar – istotne w przypadku obiektów i zjawisk zmiennych w czasie (np. osuwanie brzegów).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HYDRO
Program finansujący:
Program Badań Stosowanych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
PBS3/B9/31/2015 z dnia 2015-04-09
Okres realizacji:
2015-02-01 - 2017-01-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
Realizowany w:
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne „OPEGIEKA” Spółka z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
1 907 686.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy