Zintegrowany system odzysku energii, związków organicznych, biogenów i wytwarzania wartościowych produktów ze ścieków komunalnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany system odzysku energii, związków organicznych, biogenów i wytwarzania wartościowych produktów ze ścieków komunalnych

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu odzyskiwania zasobów i wytwarzania wartościowych produktów w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Zakres projektu obejmuje 6 zadań, związane z następującymi elementami procesu oczyszczania: gospodarka osadowa, oczyszczanie wód poosadowych (udział PG), zwiększenie produkcji biopaliw, opracowanie modelu metagenomicznego dla przemian mikrobiologicznych, modelowanie i ocena cyklu życia (LCA) zintegrowanego system (udział PG), a także ocena jakości i przydatności wytwarzanych produktów.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SIREN
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/SIREN/0069/2019-00 z dnia 2020-09-24
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2023-10-01
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
  • Politechnika Śląska (Polska)
  • VEAS (Norwegia)
  • NIVA (Norwegia)
  • Aquanet Poznań (Polska)
  • Politechnika Poznańska (Polska)
Wartość projektu:
6 789 722.31 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 121 razy