Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100

(1) Znaczenie dla PG. Projekt pozwoli przeprowadzić interdyscyplinarne badania podstawowe z zakresu ekologii, informatyki, systemów geoinformatycznych i hydrologii. W wyniku realizacji projektu zostaną opublikowane publikacje z listy A MNiSW. (2) Celem projektu jest identyfikacja wpływu zmian klimatu na sposób zasilania zalewów i podtopień w naturalnych dolinach rzecznych strefy umiarkowanej, a tym samym na kształtowanie się stref zdominowanych przez wody pochodzące z różnych źródeł - rzek, śniegu, deszczu oraz wysięku wód podziemnych. Zrealizowanie tego celu pozwoli na osiągnięcie celu drugiego, jakim jest wskazanie związku między strefowością wód z różnych źródeł a strefowością roślinności w dolinie. (3) Metodyka. Badania zostaną przeprowadzone w zlewni Biebrzy, która położona jest w północno-wschodniej Polsce i ma obszar około 7000 km2. Teren ten ze względu na swój naturalny charakter uważany jest za obszar referencyjny dla badań nad mokradłami. W projekcie tym opracowany zostanie zintegrowany model hydrologiczny (HydroGeoSphere) dla zlewni Biebrzy, a następnie zostanie on wykorzystany do symulacji udziału różnych źródeł wody w zalewach i podtopieniach w okresie 1900-2015. Symulacje te wykonane zostaną metodą Hydraulic Mixing-Cell. Model ten oparty będzie na obliczeniach równoległych realizowanych w TASK. Na podstawie wyników symulacji wraz z analizą stref roślinności w dolinie rzecznej opracowany zostanie model przestrzenny opisujący związek tych dwóch zmiennych. Następnie zintegrowany model hydrologiczny zostanie wykorzystany do symulacji przyszłych warunków hydrologicznych na podstawie scenariuszy zmian klimatu. Wyniki tych symulacji wraz z modelem przestrzennym (zalewy – roślinność) posłużą projekcji zmian w roślinności w latach 2000-2100. (4). Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki. Rezultaty tego projektu pozwolą określić, jaka roślinność i które obszary doliny narażone są na największe przekształcenia związane z indukowanymi przez klimat zmianami w hydrologii zlewni. Ponadto wskazane zostaną elementy klimatu i cyklu hydrologicznego będące w największym stopniu odpowiedzialne za te przekształcenia.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/D/ST10/00665 z dnia 2018-04-19
Okres realizacji:
2018-04-19 - 2022-04-18
Kierownik projektu:
dr inż. Tomasz Edward Berezowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Wartość projektu:
300 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 191 razy