Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
SONATA
Porozumienie:
z dnia 2018-04-19
Okres realizacji:
2018-04-19 - 2021-04-18
Kierownik projektu:
Członkowie zespołu:
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 25 razy