Zmienność przestrzenna stężeń trwałych zanieczyszczeń organicznych w pokrywie śnieżnej: dane porównawcze - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmienność przestrzenna stężeń trwałych zanieczyszczeń organicznych w pokrywie śnieżnej: dane porównawcze

Opis: Projekt ma na celu badania porównawcze zanieczyszczeń pokrywy śnieżnej na Svalbardzie trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, w szczególności PCB i pestycydami chlorowcoorganicznymi. Porównanie obejmie teren dwóch stacji polarnych i ich otoczenia (Polska Stacja Polarna i włoska Dirigible Italia), i będzie połączony z porównaniem międzylaboratoryjnym. Laboratoria biorące udział w projekcie znajdują się na Politechnice Gdańskiej i we Włoszech, w instytucie Narodowej Rady Naukowej (Institute for the Dynamics of Environmental Processes - National Research Council). Zmienność przestrzenna stężeń zostanie porównana między dwoma obszarami odległymi o ok. 200 km, a także określona w mniejszej skali przestrzennej: od kilku metrów do kilku kilometrów. Znaczenie dla PG: Projekt przyczyni się do zdobycia cennych danych do badań podstawowych, na podstawie których mogą być stworzone publikacje odpowiednie do renomowanych czasopism. Pozwoli on również nawiązać ważne kontakty międzynarodowe, mogące być zaczątkiem dalszej współpracy akademickiej. Finansowanie projektu umożliwi także dwojgu doktorantom z PG przedłużyć pobyt w terenie, aby mogli zebrać więcej danych do swoich prac doktorskich.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Sval-POPs
Program finansujący:
SIOS Access Programme
Instytucja:
Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
Okres realizacji:
2019-01-23 - 2019-10-01
Kierownik projektu:
dr Krystyna Kozioł
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Institute for the Dynamics of Environmental Processes, National Research Council (Włochy)
Wartość projektu:
60 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 129 razy