Zrównoważona produkcja żywności pochodzenie roślinnego poprzez dobór wysokiej jakości surowca oraz optymalizację procesów technologicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważona produkcja żywności pochodzenie roślinnego poprzez dobór wysokiej jakości surowca oraz optymalizację procesów technologicznych

Projekt zakłada zaprojektowanie zrównoważonego systemu produkcji żywności wytwarzanej na bazie pomidorów i kapusty uwzględniającego optymalizację poszczególnych etapów technologicznych w łańcuchu "od pola do konsumenta". Celem projektu jest zwiększenie dostępu konsumentów do bezpiecznych, zdrowych i wygodnych artykułów żywnościowych wyprodukowanych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii. Jednocześnie planowane jest opracowanie wydajnych i ekologicznych sposobów utylizacji odpadów powstałych podczas upraw oraz procesów technologicznych. Doświadczenie i tematyka badań pracowników Politechniki Gdańskiej zostały docenione przez koordynatora projektu, dzięki czemu pracownicy Wydziału Chemicznego zasilili międzynarodowe grono konsorcjantów, gdzie powierzone im zostało prowadzenie kluczowego dla projektu zadania. Udział w projekcie niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia kompetencji pracowników PG, rozszerzy współpracę międzynarodową Uczelni oraz umożliwi nawiązanie kontaktów z partnerami przemysłowymi.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SUNNIVA
Program finansujący:
ERA-NET
Instytucja:
Sekretariat ERA-NET
Porozumienie:
z dnia 2014-08-25
Okres realizacji:
2014-06-01 - 2017-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
Realizowany w:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • ILVO (Belgia)
 • Mondragon University (MU) (Hiszpania)
 • Bioforsk (Norwegia)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" (CNR-IFAC) (Włochy)
 • University of Mersin (UoM) (Turcja)
 • Enbio Technology (Polska)
 • Fjordland AS (Norwegia)
 • Hendrix Distilleries (Belgia)
 • KU Leuven (Belgia)
 • Meat Company Nowak (Polska)
 • DCM - De Ceuster Meststoffen N.V. (Belgia)
 • Nofima AS (Norwegia)
 • INRA (Francja)
 • InHort Research Institute of Horticulture (Polska)
 • ALATA (Turcja)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

wyświetlono 259 razy