Zrównoważone, o wysokiej wydajności środowiskowej rozwiązania w budownictwie drewnianym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważone, o wysokiej wydajności środowiskowej rozwiązania w budownictwie drewnianym

Projekt ma na celu spełnienie przyszłych wymagań w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym innowacji, zrównoważonego rozwoju, międzynarodowych, transdyscyplinarnych i przedsiębiorczych podejść do nauczania studentów w zakresie projektowania i budowy hybrydowych budynków z drewna o wysokich parametrach środowiskowych. Zrównoważona konstrukcja z drewna inżynieryjnego wykorzystuje duże prefabrykowane elementy drewniane, które są wytwarzane przez spajanie / mocowanie małych elementów z drewna iglastego do nośnych i nienośnych ścian, podłóg, dachów itp. Wykorzystując wysoki stosunek wytrzymałości do masy drewna, konstrukcja hybrydowa łączy drewno konstrukcyjne z betonem i / lub stalą w celu stworzenia opłacalnych i zrównoważonych systemów budowlanych. Zastosowanie połączenia drewna, betonu i stali zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla konstrukcji budowlanych, a także możliwość poprawy wydajności i projektowania budynków.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HiHTC
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
2020-1-FR01-KA203-080308 z dnia 2020-09-16
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2023-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. arch. Justyna Borucka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)
  • Lyon 1 (Francja)
  • Kaunas University of Applied Engineering Sciences (Litwa)
  • Study and Consulting Center (Litwa)
  • Riga Building College (Łotwa)
  • TTK University of Applied Sciences (Estonia)
Wartość projektu:
323 600.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 346 razy