Zrównoważone zarządzanie: narzędzia na jutro - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważone zarządzanie: narzędzia na jutro

Projekt ERASMUS + „Zrównoważone zarządzanie: narzędzia na jutro” ma na celu zwiększenie umiejętności, kompetencji i świadomości przyszłych menedżerów i pracowników w zakresie dostępnych narzędzi i metod zapewniania zrównoważonego zarządzania, a tym samym wspierania zrównoważonego rozwoju w Unia Europejska i nie tylko. Celem projektu jest podniesienie świadomości studentów i specjalistów szkolnictwa wyższego na temat celów związanych z zrównoważonym rozwojem, przepisów i zalecanych dobrych praktyk, które mają zastosowanie w różnych sektorach biznesowych w UE. Projekt przyczyni się do zwiększenia jakości kształcenia na PG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TOO4TO
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2023-08-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Zięba
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • GLOBAL IMPACT GRID GBR (Niemcy)
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Finlandia)
  • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (Litwa)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy