Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Projekt ma na celu wsparcie procesu konsolidacji trzech największych pomorskich Uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Planowane zadania na okres finansowania projektu przewidują przede wszystkim przygotowanie kompleksowej analityki i studium wykonalności tego procesu we wszystkich ważnych etapach przyszłej konsolidacji. Na ich podstawie przygotowane zostaną, w ramach istniejącego już Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, scenariusze federacyjne / konsolidacyjne określające najdogodniejszą mapę drogową dla tych działań.
Ilustracja publikacji

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Konsolidacja
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MEiN/2021/28/DIR/KON z dnia 2021-03-16
Okres realizacji:
2020-05-02 - 2021-10-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Prorektor ds. organizacji i rozwoju
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
2 985 300.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 198 razy