Zwiększenie dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców trójmiasta i Pomorza poprzez przebudowę pomieszczeń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zwiększenie dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców trójmiasta i Pomorza poprzez przebudowę pomieszczeń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej

W ramach projektu wyremontowana i przearanżowana zostanie przestrzeń holu i sal w Gmachu Głównym oraz Czytelni Ogólnej. Przestrzeń składająca się w chwili obecnej z ciągu komunikacyjnego oraz wydzielonych czytelni i pracowni zostanie otwarta i uzyska nową funkcjonalną i przyjazną dla czytelnika aranżację. W holu wymienione zostaną instalacje elektryczna, teletechniczna, wodnokanalizacyjna i c.o. W ramach przebudowy wykonane zostaną prace demontażowe i rozbiórkowe, odrestaurowana zostanie betonowa posadzka, wykonane i pomalowane zostaną tynki. System przeszkleń oraz wymiana drzwi na szklane nada przestrzeni wrażenie lekkości i otwartości. Odrestaurowana zostanie stolarka okienna. W Czytelni Ogólnej wymieniona zostanie podłogowa instalacja elektryczna i teletechniczna wraz z wymianą samej podłogi i montażem platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych. W miejscu istniejącej Wypożyczalni wykonanej z tymczasowych przegród zamontowana zostanie lada pełniąca funkcje wypożyczalni oraz Centralnego Informatorium Bibliotecznego. W pomieszczeniu 100/4 zlokalizowana będzie sala multimedialna do otwartych (bezpłatnych) szkoleń z zakresu informacji naukowej wyposażona w meble i sprzęt komputerowy oraz sprzęt multimedialny (projektor oraz ekran). Pomieszczenia 100/5, 100/6 oraz 100/7a pełniące w chwili obecnej funkcje czytelni zostaną przeorganizowane. Dzięki zmianie funkcji pomieszczenia 100/4 zwiększy się powierzchnia przeznaczona bezpośrednio na cele biblioteczne. Łącznie w ramach Projektu zakupionych zostanie 41 zestawów komputerowych dla czytelników oraz dla obsługi wypożyczeń. Dzięki możliwości korzystania ze zbiorów na przebudowanym holu Biblioteki Głównej znacząco zwiększy się dostęp do biblioteki dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Będzie to wymagało zabezpieczenia zbiorów i montażu systemu RFiD (system kontroli przepływu książek) oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych łączącej hol z Czytelnią Ogólną. Dodatkowym wyposażeniem zakupionym do przebudowanego holu będą terminale biblioteczne czyli infokioski rozbudowane o dodatkowe funkcje umożliwiające dostęp do uczelnianych usług sieciowych (intranetowych) oraz meble. Na ścianach holu umieszczone będą gabloty do ekspozycji wystaw oraz informacji o wydarzeniach z życia społeczności akademickiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-RPPM-02.01.00-00-008/11-00 z dnia 2013-01-04
Okres realizacji:
2013-02-01 - 2014-11-28
Kierownik projektu:
Robert Szczodruch
Realizowany w:
Biblioteka PG
Wartość projektu:
2 130 654.88 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy