1,3-Alternate 25,27-dibenzoiloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel as a new type of HPLC stationary phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

1,3-Alternate 25,27-dibenzoiloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel as a new type of HPLC stationary phase

Abstrakt

Zsyntezowano nową fazę stacjonarną na bazie 25,27-dibenzoiloksy-26,28-bis[3-propyloksy]-kaliks[4]arenu w konformacji 1,3-naprzemianległej, chemicznie związaną z żelem krzemionkowym. Przeprowadzono badanie selektywności i sprawności tej fazy w rozdzielaniu: izomerów pozycyjnych benzenu, zasad purynowych i pirymidynowych oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych. Zaprezentowano wyniki badania wpływu warunków chromatograficznych (pH fazy ruchomej, stężenia modyfikatora organicznego) na zdolność rozdzielczą nowej fazy stacjonarnej.

Cytowania

  • 2 5

    CrossRef

  • 3 1

    Web of Science

  • 2 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TALANTA.The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry nr 68, strony 1560 - 1566,
ISSN: 0039-9140
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Śliwka-Kaszyńska M., Jaszczołt K., Kołodziejczyk A., Rachoń J.: 1,3-Alternate 25,27-dibenzoiloxy-26,28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded silica gel as a new type of HPLC stationary phase// TALANTA. -Vol. 68., (2006), s.1560-1566
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.talanta.2005.08.014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi