12 [Chapter]. Bound entanglement - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

12 [Chapter]. Bound entanglement

Abstrakt

Kwantowe splątanie jest jednym z podstawowych elementów kwantowej teorii informacji. Jak wiadomo niskowymiarowe (2otimes 2 i 2otimes 3) splątane stany kwantowe są zawsze destylowalne. W wyższych wymiarach jednak istnieją stany, które mimo, że są splątane nie pozwalają na destylację. Ten rodzaj splątania, nazywany związanym, jest często trudny do wykrycia i pozornie bezużyteczny. Jak pokazują jednak liczne badania splątanie związane może być bardzo użyteczne nawet przy zastosowaniach wprost lub jeśli użyte będzie jako rodzaj dodatkowego zasobu. Rozdział ten prezentuje obecny stan wiedzy na temat splątania związanego i jego roli w kwantowej teorii informacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
w: Lecture Notes on Quantum Information. strony 209 - 236
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Horodecki P.: 12 [Chapter]. Bound entanglement// w: Lecture Notes on Quantum Information./ ed. eds: D. Bruss, G. Leuchs. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2007, s.209-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi