2,2'-(p-Phenylenediimino)dipyridinium dichloride hexahydrate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

2,2'-(p-Phenylenediimino)dipyridinium dichloride hexahydrate

Abstrakt

W krysztale tytułowego związku jony chlorkowe oraz cząsteczki wody oddziałują ze sobą poprzez tworzenie wiązań wodorowych (O-H...O oraz O-H...Cl). Kationy pirydyniowe są czterokrotnym donorem wiązania wodorowego i oddziałują z komponentem anionowym, tworząc polimeryczne, trójwymiarowe struktury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62, strony 3319 - 3321,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi