2-Ethylphenyl acridine-9-carboxylate and 2,5-dimethylphenyl acridine-9-carboxylate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

2-Ethylphenyl acridine-9-carboxylate and 2,5-dimethylphenyl acridine-9-carboxylate

Abstrakt

Metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej oznaczono struktury estrów: trójskośnego 2-etylofenylowego oraz jednoskośnego 2,5-dimetylofenylowego kwasu akrydyno-9-karboksylowego. Oba związki w kryształach tworzą układy oddziaływań typu C-H...π oraz oddziaływań dyspersyjnych.

Cytowania

  • 5

    CrossRef

  • 1 6

    Web of Science

  • 1 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sikorski A., Krzymiński K., Konitz A., Błażejowski J.: 2-Ethylphenyl acridine-9-carboxylate and 2,5-dimethylphenyl acridine-9-carboxylate// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s0108270104030537
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi