3-monochloro-1,2-propandiol w produktach żywnościowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3-monochloro-1,2-propandiol w produktach żywnościowych

Abstrakt

3-monochloro-1,2-propandiol (3-MCPD) jest związkiem należącym do grupy zanieczyszczeń żywności zwanych chloropropanolami. Powstaje on w produktach żywnościowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury. Po raz pierwszy jako zanieczyszczenie żywności został zidentyfikowany w 1978 roku w roślinnych hydrolizatach białkowych i produktach pochodnych takich jak sosy sojowe. Później jego obecność wykryto w wielu popularnych produktach żywnościowych. Z uwagi na fakt iż związek ten został uznany za kancerogenny, spożywanie w regularnych dawkach nawet niewielkich ilości 3-MCPD może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. MCPD przyjmowane jest wraz z żywnością w postaci wolnej jako 3-chloro-1,2-propanediol oraz 1,3-dichloropropanol (1,3-DCP), a także w postaci estrów z kwasami tłuszczowymi, które w układzie pokarmowym człowieka ulegają enzymatycznej hydrolizie, pod wpływem enzymów z grupy lipaz, do wolnych kwasów tłuszczowych i wolnych 3-MCPD oraz 1,3-DCP.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 45 - 50,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Gromadzka J., Biernacka P., Namieśnik J.: 3-monochloro-1,2-propandiol w produktach żywnościowych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. 3 (2013), s.45-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi