3D visualisation and monitoring of marine pollutant aggregations in Web-based GIS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3D visualisation and monitoring of marine pollutant aggregations in Web-based GIS

Abstrakt

Przedstawiony internetowy GIS służy do integracji, przetwarzania i wizualizacji pochodzących z wielu źródeł danych o różnych komponentach środowiska morskiego, w tym o zanieczyszczeniach. Jako przykład przedstawiono wyniki trójwymiarowego modelowania rozprzestrzeniania się wylewu olejowego w morzu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 9, strony 103 - 108,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łubniewski Z., Bikonis K., Demkowicz J., Partyka A., Stepnowski A.: 3D visualisation and monitoring of marine pollutant aggregations in Web-based GIS// HYDROACOUSTICS. -Vol. 9., (2006), s.103-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi