3d Visualization of Seabed from Multibeam Sonar Records Using TriangularIrregular Mesh. W: [CD-ROM] Forum Acusticum Sevilla 2002. 3rd European Con-gres on Acoustics. XXXIII Spanish Congress on Acoustics-TECNIACUSTICA 2002.European and Japanese Symposium on Acoustics. Sevilla, Spain 16-20 Septem- ber 2002. Madrid: Soc. Espanola de Acustica**2002 vol. 33, [6 s.] 4 rys. bibliogr. 6 poz. ISBN: 84-87985-06-8 Special Issue of the Journal Revista de Acustica, vol.33, ano 2002. Trójwym. wizual.dna mors. z danych pochodz. z echosond wielowiąz. z wykorz.niergul.siat.TIN. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3d Visualization of Seabed from Multibeam Sonar Records Using TriangularIrregular Mesh. W: [CD-ROM] Forum Acusticum Sevilla 2002. 3rd European Con-gres on Acoustics. XXXIII Spanish Congress on Acoustics-TECNIACUSTICA 2002.European and Japanese Symposium on Acoustics. Sevilla, Spain 16-20 Septem- ber 2002. Madrid: Soc. Espanola de Acustica**2002 vol. 33, [6 s.] 4 rys. bibliogr. 6 poz. ISBN: 84-87985-06-8 Special Issue of the Journal Revista de Acustica, vol.33, ano 2002. Trójwym. wizual.dna mors. z danych pochodz. z echosond wielowiąz. z wykorz.niergul.siat.TIN.

Abstrakt

Przedstawiono sposób trójwymiarowej wizualizacji dna morskiego przy wyko-rzystaniu siatki nieregularnej (TIN) otrzymanej w wyniku triangularyzacjioraz porównano otrzymane wyniki z rzeczywistymi pomiarami batymetrycznymidna Bałtyku Południowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi