4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono charakterystykę zlewni i rzeki Raduni. Szczególną uwagę zwrócono na profil podłużny rzeki, zabudowę, gęstość sieci rzecznej oraz przepływy charakterystyczne. Przedstawiono również problem obliczenia przepływów nienaruszalnych i zmiany antropogeniczne w zlewni. Na koniec dokonano identyfikacji obecnego stanu wód w świetle Ramowej Dyrewktywy UE, odnosząc się zarówno do stanu ekologicznego rzeki, jak i do jej stanu chemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wołoszyn E.: 4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Raduni// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi