4- (Tri-tert-butoxysilylthiomercurio)benzoic acid. Acta Cryst. Sect. E Struct. Rep. [online]**2003 vol. 59 s. m125-m127, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Kwas 4-(tri-tert-butoksysililotiortęcio)benzoesowy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

4- (Tri-tert-butoxysilylthiomercurio)benzoic acid. Acta Cryst. Sect. E Struct. Rep. [online]**2003 vol. 59 s. m125-m127, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Kwas 4-(tri-tert-butoksysililotiortęcio)benzoesowy.

Abstrakt

Tytułowy związek otrzymano poprzez reakcję kwasu 4-hydroksyrtęciobenzoesowe-go z tri-tert-butoksysilanotiolem. Przy użyciu rentgenowskiej analizy struk-turalnej monokryształów wyznaczono strukturę cząsteczkową i krystaliczną te-go związku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi