50 lat stosowania konstrukcji strunobetonowych w polskim mostownictwie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

50 lat stosowania konstrukcji strunobetonowych w polskim mostownictwie.

Abstrakt

Rozwój prefabrykacji w budownictwie nastąpił szczególnie w drugiej połowie ubiegłego wieku. Dotyczył on również budownictwa mostowego i był związany z realizacją obiektów o konstrukcji z betonu sprężonego. W artykule przedstawiono genezę oraz rozwój systemu mostów drogowych wykonanych z zaprojektowanych i wdrożonych przez autora sprężonych, prefabrykowanych belek typu ''Kujan''. Pokazano i omówiono pierwszy w Polsce most wykonany z elementów strunobetonowych oraz przykłady realizacji mostów na terenie Trójmiasta. System typu ''Kujan'' uznano za sprawdzony i ekonomiczny sposób budowy małych mostów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żółtowski H., Żółtowski K., Żółtowski P.: 50 lat stosowania konstrukcji strunobetonowych w polskim mostownictwie.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi