6.2, Engineering structures. [Chapter] 6.2.1, Assessment of the technical condition and repairs to cylindrical tank : 6.2.2, Assessment and repair of underground arterial pipelines : 6.2.4, Assessment and repair of steel chimneys - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

6.2, Engineering structures. [Chapter] 6.2.1, Assessment of the technical condition and repairs to cylindrical tank : 6.2.2, Assessment and repair of underground arterial pipelines : 6.2.4, Assessment and repair of steel chimneys

Abstrakt

Jerzy Ziółko opracował następujące fragmenty książki: w rozdziale 6.2. Engineering structures (Obiekty inżynierskie), pkt. 6.2.1 Assessment of the technical condition and repairs to cylindrical tank (Diagnostyka stanu technicznego i naprawy zbiorników walcowych), pkt. 6.2.2 Assessment and repair of underground arterial pipelines (Diagnostyka i naprawy podziemnych rurociągów magistralnych, pkt. 6.2.4 Assessment and repair of steel chimneys (Diagnostyka i naprawy kominów stalowych), pkt. 6.2.4 Assessment and refurbishing of steel masts (Diagnostyka i rekonstrukcja masztów stalowych).Uwaga - dane liczbowe w pkt. 3 niniejszej karty dokumentacyjnej dotyczą tylko fragmentu książki opracowanego przez Jerzego Ziółko.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ziółko J.: 6.2, Engineering structures. [Chapter] 6.2.1, Assessment of the technical condition and repairs to cylindrical tank : 6.2.2, Assessment and repair of underground arterial pipelines : 6.2.4, Assessment and repair of steel chimneys// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi