9-(2,6-dibromophenoxycarbonyl)-10-methyl-acridinium trifluoromethanesulfonate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

9-(2,6-dibromophenoxycarbonyl)-10-methyl-acridinium trifluoromethanesulfonate

Abstrakt

Metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej oznaczono strukturę trifluorometanosulfonianu 9-(2,6-dibromofenoksykarbonylo)-10-metylo-akrydyniowego. Struktura kryształu stabilizowana jest siecią oddziaływań elektrostatycznych, C-H...O oraz π-π.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sikorski A., Krzymiński K., Konitz A., Błażejowski J.: 9-(2,6-dibromophenoxycarbonyl)-10-methyl-acridinium trifluoromethanesulfonate// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi