9-(tert-Butylamino)acridine. Acta Cryst. E**2002 vol. 58 s. o458-o460, 2rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. 9(tert-Butyloamino)akrydyna. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

9-(tert-Butylamino)acridine. Acta Cryst. E**2002 vol. 58 s. o458-o460, 2rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. 9(tert-Butyloamino)akrydyna.

Abstrakt

Tytułowy związek występuje w krysztale w aminowej formie tautomerycznej. Re-szta akrydyny jest lekko zgieta wzdłuż linii C9-N10. Orientacja grupy t-bu-tyloaminowej umożliwia sprzężenie pomiędzy parą elektronową azotu aminowegoi elektronami ă pierścienia akrydynowego. W strukturze krystalicznej wystę-puje wiązanie wodorowe pomiędzy atomem azotu pierścienia akrydynowego i eg-zocykliczną grupą NH.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi