A 3-dB coupler with UC-PBG structure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A 3-dB coupler with UC-PBG structure

Abstrakt

Przedstawiono nową konstrukcję sprzęgacza z liniami paskowymi sprzężonymi szerokim bokiem oraz zmodyfikowaną warstwą metalizacji masy. Modyfikacja metalizacji polega na periodycznym wytrawieniu dwuwymiarowej struktury szczelin, nazywanej strukturą uniplanarnej zwartej przerwy fotonicznej (UC-PBG: Uniplanar Compact Photonic BandGap). Potwierdzono przewidywane wcześniej zjawisko spowolnienia fali oraz powiększenia wielkości sprzężenia typu ''backward'' ( sprzężenie przeciwnokierunkowe). Oba efekty zweryfikowano eksperymentalnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Meissner P., Kitliński M.: A 3-dB coupler with UC-PBG structure// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi